No

Fremtidens styringssystemer kommer til å integrere strategi, Customer Journey Maps, forretningsutvikling, kvalitet, prosessforbedring (LEAN), risiko, applikasjon/informasjonssikkerhet, organisasjonsstruktur og digitalisering i én og samme løsning.

QualiWare 6.4 med nye QW-komponenter fokuserer på å løfte det tradisjonelle kvalitetsorienterte styringssystemet til et strategisk nivå. Det er ikke lenger bare et system for bare etterlevelse av myndighetskrav, men et verktøy som skal hjelpe organisasjoner ta gode strategiske beslutninger.

Det handler om å bli i stand til å se inn i glasskulen og foreta positive valg om virksomhetens fremtid.

Flere teknologiske innovasjoner er på vei inn i bedrifter over hele verden. Ord som «internet of things», smarte maskiner, agile, devops har allerede nådd hype-status, men det preger likevel store deler av næringslivet.

I dette frokostseminaret diskuterer John Götze utfordringene med tradisjonelle tilnærminger til prosessledelse og virksomhetsarkitektur. Han foreslår en ny og dristig tilnærming til bedriftens styringssystem for å skape levedyktige virksomheter som både kan utforske nye muligheter samtidig som de utnytte eksisterende muligheter.

Vi avslutter med en praktisk demo av QualiWare versjon 6.4. 
 

Dato: Oslo, 18. oktober
Klokke: 08.30 - 10.30 (frokost fra 08.00) 
Adresse: Thon Confererence, Universitetsgaten 26 Oslo

Gratis
08.30 - 10.30
Oslo

Styringssystemer er ikke lenger bare et verktøy for etterlevelse av myndighetskrav, men et system som skal hjelpe organisasjoner ta gode strategiske beslutninger.

Dr. John Gøtze
Andreas Richter

Tema og agenda