Aktuelt

Nyheter, bransjestoff og fagartikler vi leser og liker. 

Nyheter, bransjestoff og fagartikler vi leser og liker. 

«Mange virksomheter driver strategisk innovasjon for å finne nye vekstmuligheter, men de fleste selskapene ignorere de sentrale endringene i forbrukernes kjøpsatferd.»

Mer

Qualisoft styrker Oslo-teamet

Én av Qualisoft sine verdier er nærhet, og vi arbeider aktivt for kunde- og markedsnærhet. I løpet av sommeren har vi derfor styrket vårt Oslo-kontor med tre nyansettelser.

Mer

GDPR og Qualisoft. Vi støtter EUs personvernforordning
QualiWare sin løsning for virksomhetsarkitektur inkluderer all den funksjonaliteten virksomheter trenger for å oppnå samsvar med GDPR.

Mer

I følge Harvard Business Review er det to ting du bør gjøre dersom du frykter disrupsjon. Bli mer motstandsdyktig og bruk energien i et disruptivt marked til å skape nye vekstmuligheter.

Mer

Operasjonell erfaring er viktig, men det stilles stadig sterker krav til digital kompetanse. Også i styrerommet.

Mer

Syv av ti ledere i nordiske bedrifter frykter at dagens forretningsmodell er utdatert om fem år, men få er villige til å satse tungt. Det kommer frem i en undersøkelse fra Tieto.

Mer

World leading research and advisory company Gartner, Inc., has for the eighth time identified QualiWare in the Magic Quadrant for Enterprise Architecture Tools. This year, QualiWare has been positioned in the Leaders quadrant.

Mer

Nordiske toppledere investerer mye for å «disrupte» fremfor å bli «disruptert». Slik oppsummerer DN en ny global KPMG-rapport om disruspjon og vekst.

Mer

To måter virksomhetsarkitekter kan sørge for suksess ved digital transformasjon: 1) Redusere risiko gjennom driftsstandarder og 2) fremme tverrfunksjonelt samarbeid. Det skriver våre kollegaer i McKinsey & Company.

Mer

Til vårt Oslo-kontor er vi på jakt etter senior business consultant, business consultant og junior løsningsarkitekt. Vil du jobbe med vår kundeportefølje som inkluderer 170 virksomheter bedrifter innen blant annet helse, finans, olje & gass, produksjon og næringsmiddel?

Mer

Riktig verktøy
- Begrepet "Digital Transformation" burde være reservert for storskala prosessendringer. Og forbedring av eksisterende prosesser er bedre betegnet som "prosessforbedring" eller "prosess re-design", sier Paul Harmon og går nærmere inn på de to begrepene.

Mer

Foregår det en liten religionskrig I prosessverden? Roger Burlton i BPTrends Associates, mener det. I denne artikkelen forklarer han hvorfor det handler om å «få ting gjort».

Mer

Digital
“It may not be the best possible term, but it seems to capture the urgent need to rethink how organizations work”, Paul Harmon says.

Mer

Veivalg
Digitaliseringen som nå skjer åpner for helt nye spektre av muligheter til å skape verdier. Men hvordan kan din virksomhet navigere seg gjennom denne nye verdenen?

Mer

Direktoratet for økonomistyring (DFØ) ser frem til å få roboter som kollegaer.

Mer

Prosesseierrollen er viktig, men krevende. En internasjonal ekspertstudie gir svar på hva som skal til for å få prosesseierskap til å fungere i virksomheten.

Mer

Roger Tregear offers a precise explanation of business processes in this short article.

Mer

Kan en CPO (Chief Process Officer) være en uavhengig stemme for å sikre at bedriftens mål realiseres, at prosessforbedringer er kontinuerlige og at compliance måles?

Mer

EU flagg
Den nye personvernforordningen fra EU blir norsk lov fra 2018, og vil få store konsekvenser for de aller fleste virksomheter. De som tilpasser seg de nye reglene på en fornuftig måte vil ikke bare oppleve begrensninger, men også muligheter.

Mer

Det sies at vi er inne i den fjerde industrielle revolusjon. Men hva betyr dette egentlig, og hva vil det bety for bedrifter og deres operasjoner? Lise Lillebrygfjeld Halse ved Høgskolen i Molde gir noen svar her.

Mer

Process mining
Process Mining refers to the use of computer algorithms to analyze data in order to help understand that nature of business processes.

Mer

Capabilities er et ord som ofte brukes av både prosesskonsulenter, virksomhetsarkitekter og andre som arbeider med å forbedre en virksomhet.

Mer

Essence of BPM
Peter Matthijssen er Lean Six Sigma black belt og BPM-ekspert. Han mener BPM handler om mer enn teknikker og tilnærming. Det er en helt egen måte å se verden på.

Mer

Fra prosesseier til prosessvakt?
I mange virksomheter sliter prosesseiere med dårlig mandat, lite myndighet og silotankegang, noe som fører til lite ansvar og lav motivasjon. Kan en omdøping av rollen føre til nytt tankesett og bedre resultat?

Mer

Enterprisearkitektur og digitaliseringsstrategi
Fem gode råd til dem som skal implementere IT-strategi.

Mer

improved quality and speed to market
Agile innovation methods have revolutionized information technology. Over the past 25 to 30 years they have greatly increased success rates in software development, improved quality and speed to market, and boosted the motivation and productivity of IT teams.

Mer

IT in energy companies
start by creating a common enterprise model accurately - show how IT-systems are supporting business processes - identify the need for process information and data.

Mer

Odense University Hospital
How digital solutions will be for all, to all, between all, everywhere – always at the new Odense University Hospital.

Mer

Robots
Aa three-dimensional coordinate system that describes all crucial aspects of Industry 4.0.

Mer

Anita Krohn Traaseth
Anita Krohn Traaseth har gjennomført store endringsprosesser i flere selskaper, blant annet i HP Norge og nå i Innovasjon Norge. Hun mener endringsledelse er vanskelig av kun én hovedårsak.

Mer

Business Intelligence
Dataforeningens faggruppe Business Intelligence & MDM i Bergen søker ildsjeler

Mer

Technology as a Means to Sustain Medical Innovation
Application Portfolio Management can serve as a highly useful methodology for healthcare organizations.

Mer

Enabling Positive Change

Copyright © Qualisoft 2017