No

I en verden med stadig økt fokus på digitalisering og automatisering endres også behovene for hvilke modeller en virksomhet trenger.  Virksomheter trenger å ha kontroll, kunne forbedre og skape bedre felles forståelse mellom faggrupper. Tiden for når kvalitetsavdelingen, IKT, Lean prosjekter alle kan ha egne modeller uten at de henger sammen er over. Det er hverken effektivt eller skaper gode endringer.

Frokostserie om digitalisering

Qualisoft tilbyr derfor en serie 5 frokostkurs som gir deg den innførende kunnskapen til hvordan en rekke områder henger sammen. Rett og slett den kunnskapen du trenger for modellering av digitalisering!

I alle kurs får du benytte et moderne modelleringsverktøy, QualiWare. Forhåndskunnskap om modellering i verktøyet er derfor anbefalt.

Kursene kan du kjøpe som en hel pakke, men kursene står fint også hver for seg.

Kurs 1: Modellering av digitaliserte og automatiserte prosesser

Lær deg kunnskapen om hvordan du beskriver digitaliserte og automatiserte prosesser. Du vil lære om at forskjellige brukertyper trenger forskjellige modeller av det samme, og få kunnskap om hvilke symboler som bør benyttes.

Forretningsprosesser er det sentrale i alt en virksomhet gjør om den er manuell, digitalisert eller automatisert. Samspillet med kunden er viktigere enn noen gang ettersom kunden i mye større grad utfører oppgaver i din virksomhets prosesser.

  • Prosess-designet legger grunnlag for hvordan forretningsregler og strategier implementeres, applikasjoner får ansvar for oppgaver og hvilken informasjon som berøres og skapes.
  • Prosessens evne til å skape optimalt samspill internt vil sterkt påvirke virksomhetens evner til å nå sine mål.

Dette kurset retter seg mot alle som arbeider med prosessmodellering. 

 

2 500,-
08.30 - 10.30
Oslo

Første kurs i en serie på fem om modellering av digitalisering.

Terje Haugland

Tema og agenda