Webinar: Business capability model

I dette webinaret lærer du mer om Business Capability Model, og hvordan du kan uttrykke strategien gjennom capabilities og hvordan disse henger sammen med resten av strukturen. 

 • Sted: Webinar
 • Klokken: 09.00 - 09.30

Agenda

(KOMMER) Hvordan uttrykke strategien gjennom capabilities? Og hvordan capabilities henger sammen med resten av strukturen. Del 3 av 5.

Endringstakten blir stadig raskere, noe som fører til at også virksomheters strategier stadig endres og justeres. Dette får flere uheldige konsekvenser, blant annet ansatte som ikke forstår eller er oppdatert på strategien, samt feilkjørte prosjekter.

NB: Dato ennå ikke fastsatt. Webinaret arrangeres ila januar 2018. 

Qualisofts webinar-serie

Velkommen til Qualisofts webinarer om fremtidens styringssystemer. I dette, webinar nr. 3, vil du lære mer om Business Capability Model. Blant annet hvordan du kan uttrykke strategien gjennom capabilities og hvordan disse henger sammen med resten av strukturen. 

Hva skal vi være gode på?

De fleste virksomheter har en visjon og misjon. Til og med mål og kpi’er er implementert. Likevel opplever mange at det er et gap fra strategi til utførelse, og ansatte melder at de ikke forstår strategien.

Det som mangler er et tydelig «hva» og «hvor bra».

Ta styringen over gapet og beskriv HVA virksomheten skal være god på, og vær tydelig på hvor god (eller dårlig!) man er i dag og hvor god man skal bli. Dette gjøres gjennom forretningskapabiliteter. Da finner dere ut hva som må til for å bli bedre, og det er mye enklere å kommunisere til alle ansatte i et språk alle forstår.

 • Kvalitetssystemet må kreve sin plass og bli et virkelig styringssystem for positive endringer som støtter strategien.
 • Ta kvalitetssystemet ut av blindgata, gjør det til et styringssystem for kontrollerte og fremtidsrettede endringer.
  Du sørger samtidig for at gapet mellom strategi og utførelse endelig kan lukkes.

Ny dato kommer. Januar 2018
Link til webinar sendes deltakere noen dager i forkant av webinaret. 

 • Sted: Webinar
 • Klokken: 09.00 - 09.30

Flere arrangementer:

  (KOMMER) Hvordan uttrykke strategien gjennom capabilities? Og hvordan capabilities henger sammen med resten av strukturen. Del 3 av 5.

 • Sted: Webinar
 • Klokken: 09.00 - 09.30
 • Link

  (KOMMER) Kunder er mindre lojale enn tidligere, og konkurransen om kundene blir stadig hardere. Derfor mener vi at kvalitetssystemet må bli til et virkelig kundefokusert styringssystem. Del 2 av 5.

 • Sted: Webinar
 • Klokken: 09.00 - 09.30
 • Link

  (KOMMER) Det reaktive kvalitetssystemet er i ferd med å bli helt akterutseilt. Gratis webinar om fremtidens styringssystemer. Del 1 av 5

 • Sted: Webinar
 • Klokken: 09.00 - 09.30
 • Link

  Neste generasjons styringssystem. Med case fra Volvo Cars. 

 • Sted: Oslo
 • Dato:
 • Klokken: 08:00 – 11:00
 • Link
qualisoft image

Positiv forandring

I Qualisoft har vi realisert gevinster for våre kunder siden 1994.

Gjennom årene har vi utviklet en unik kombinasjon av kompetanse, metode og verktøy som gjør at vi over 20 år senere fremdeles hjelper virksomheter med positiv endring og kontinuerlig forbedring.

Våre konsulenter Jobbe hos oss
Enabling Positive Change

Copyright © Qualisoft 2017