Rapport: The 2017 State of Digital Transformation

«Mange virksomheter driver strategisk innovasjon for å finne nye vekstmuligheter, men de fleste selskapene ignorere de sentrale endringene i forbrukernes kjøpsatferd.»

Dette er den raske oppsummeringen av Altimeter sin rapport «The 2017 State of Digital Transformation», hvor 528 digitale ledere og strateger har blitt intervjuet.

Noen hovedfunn fra undersøkelsen:

  • Digital transformation lacks leadership and purpose.
  • Fewer than half invest in knowing customers’ and employees’ new desires and behaviors
  • Digital transformation needs change management.
  • THE CIO surpasses the CMO in leading digital transformation.
  • IT department leapfrogs marketing to lead digital transformation initiatives.
  • Digitally mature form cross-functional groups to manage digital transformation.

Vi ser samme tendenser i Norge

Noen av hovedfunnene fra rapporten understøtter også tendenser vi i Qualisoft ser i det norske markedet. Digital transformasjon ledes i større grad av IT-strateger, og virksomheter med kryssfunksjonelle team med mandat til å implementere endringer kommer også raskere i gang med strategisk viktige digitaliseringsprosesser.

Robotene må også modelleres

Når prosesser og aktiviteter blir digitalisert, mener vi i Qualisoft at det er nødvendig å dokumentere dette i form av visuelle modeller. Det vil synliggjøre samhandlingen mellom medarbeidere og «roboter», noe som fører til at digitaliseringsinitiativ blir en berikelse av styringssystemet. Ikke minst vil styringssystemet da gjenspeile virkeligheten, noe som er vesentlig.

En slik visuell integrasjon bidrar også til å koble styringssystemet til virksomhetsarkitekturen. Dette vil gi virksomheter en helhetlig oversikt over hvordan «alt henger sammen».

Les eller last ned hele rapporten fra Altimeter

Enabling Positive Change

Copyright © Qualisoft 2018