Innspilte webinarer fra Qualisoft

Velkommen til Qualisofts webinarer om fremtidens styringssystemer.

Webinar 1: Ta kvalitetssystemet ut av blindgata

I dette webinaret går vi gjennom noen av de endringene som i dag preger mange kvalitets- og styringssystemer. Vi ser også nærmere på hva du kan gjøre for å løfte et reaktivt styringssystem til å ble et verktøy som lukker gapet mellom strategi og utførelse og som dermed bidrar til beslutningsstøtte.

 

Webinar 2: Kundereisene inn i styringssystemet

Lær mer om customer journey maps. I dette webinaret får du en god forståelse av hva en kundereise er, hva du kan bruke kundereise til, hvordan du analyser din virksomhet for å få til god endringsprosjekter.

 

Webinar 3: Business Capability Model

I dette webinaret lærer du mer om Business Capability Model. Blant annet hvordan du kan uttrykke strategien gjennom capabilities og hvordan disse henger sammen med resten av strukturen. 

Enabling Positive Change

Copyright © Qualisoft 2018