No

1. Helhetlig styringssystem i Sykehusbygg

v/ Kenth Hårsaker, Spesialrådgiver Virksomhetsarkitektur, Sykehusbygg

Se hvordan strategimodeller med mål og tiltak, prosessmodeller, informasjonsarkitektur, informasjonssikkerhet, applikasjonslandskap og organisasjonsstruktur er koblet sammen i en integrert arkitektur og en helhetlig løsning.

2. Neste generasjons styringssystem fra QualiWare

v/ Terje Haugland, Produktsjef Qualisoft

  • Nye/parallelle verdikjeder som dekker både leverandører, partnere egen virksomhet, kunden og kundens kunder
  • «Business Eco System» som i helikopterperspektiv viser hvordan egen organisasjon interagerer med omgivelsene (kunder, leverandører, partnere, konkurrenter, myndigheter etc)
  • Kundereiser hvor treffpunktene mellom kunde og egen organisasjon støttes (eller ikke) av prosesser og applikasjoner
  • RPA modeller og andre detaljerte prosessmodeller som utarbeides ifbm digitaliseringsinitiativ.

Sted:
Ipark, Arkivenes hus
Professor Olav Hanssensvei 7a
4021 Stavanger

Vel møtt!
 

Gratis
14.00 - 16.00
Stavanger

Velkommen til et gratis ettermiddagsmøte med fokus på fremtidens styringssystem. Stikkord for dagen er informasjonssikkerhet, arkitektur, kundereiser, RPA og Business Eco System. 

Terje Haugland

Agenda