No

Her får du basiskunnskapen du trenger for å ta del i endrings- og forbedringsarbeidet i din virksomhet. 

Kurset er praktisk fokusert og du lærer blant annet;

  • Bruk og navigering i QualiWare
  • Modellering av prosessdiagrammer
  • Bruk av symboler
  • Linking av informasjon
  • Bruk av modelleringsstandard

Kurset benytter prosess- og organisasjonsperspektivet som utgangspunkt når modeller lages og inneholder derfor også noe teori om prosessforståelse.

Passer for:

Basiskurset anbefales for alle som skal arbeide med QualiWare, og er ofte et grunnlag for å kunne ta flere av de øvrige kursene vi arrangerer.

Pris: 10.000kr

10.000,-
Tuesday, September 12, 2017 - Wednesday, September 13, 2017
09.00 - 15.00
Stavanger

Ferdighetene du trenger for å få fullt utbytte av QualiWare i din organiasjon. 

Anna Eiken Stangeland

Tema og agenda