No

Her får du basiskunnskapen du trenger for å ta del i endrings- og forbedringsarbeidet i din virksomhet. 

Kurset er praktisk fokusert og du lærer blant annet;

  • Bruk og navigering i QualiWare
  • Modellering av prosessdiagrammer
  • Bruk av symboler
  • Linking av informasjon
  • Bruk av modelleringsstandard

Kurset benytter prosess- og organisasjonsperspektivet som utgangspunkt når modeller lages og inneholder derfor også noe teori om prosessforståelse.

Passer for:

Basiskurset anbefales for alle som skal arbeide med QualiWare, og er ofte et grunnlag for å kunne ta flere av de øvrige kursene vi arrangerer.

Dato: 31 august. og 1. september 2017
Klokken: 09.00 – 15.00 hver dag.
Adresse: Qualisoft sine lokaler i Oslo, Tollbugata 24
Pris: 10.000,- kr

 

 

10.000,-
Thursday, August 31, 2017 - Friday, September 1, 2017
09.00 - 15.00
Oslo

Et 2-dagers basiskurs som gir deg en grunnleggende opplæring i bruk av QualiWare-verktøyet. 

Anna Eiken Stangeland

Tema og agenda