Produkter & Tjenester

Business management systems

Få strategisk og operasjonell beslutningsstøtte med virksomhetsarkitektur og prosessorienterte styringssystemer. Programvaren QualiWare gir deg ett system for styring, kontroll og compliance.

Styrings- og kvalitetsystemer Virksomhetsarktitektur

FAST TRACK til GDPR-compliance

Qualisoft har en egenutviklet og utprøvd metode for å sikre samsvar med Personvernloven slik at det enkelt dokumenteres i QualiWare, på en måte som gir deg, dine sluttbrukere og revisorer full oversikt.

FAST TRACK til GDPR-compliance

Spesialiserte og sertifiserte konsulenter

Qualisoft har et av Nordens mest komplette tjenestespekter innen prosessorientert virksomhetsstyring. Vi jobber aktivt for å skape intern beslutningsstøtte og positive endringsprosesser for våre kunder.  

Konsulenter

Kurs

Med Qualisofts kurs får du den kompetansen du trenger for å drive forbedringsarbeidet i din virksomhet. Vi arrangerer kurs, workshops, frokostmøter og sertifiseringer som er åpne for alle som jobber med kvalitet, prosessforbedring, virksomhetsarkitektur, HR og lignende fagområder. Vi leverer også bedriftsinterne kurs tilpasset din virksomhet.

Se våre kurs
Enabling Positive Change

Copyright © Qualisoft 2018