Feature

Qualisoft skaper positiv forandring ved å utnytte teknologi og realisere menneskers potensiale

Tore Rasmussen, General Manager

Qualisoft hjelper kunder å realisere gevinster. Det har vi gjort siden 1994.

Vår kombinasjon av erfaring, metode og langsiktige kunderelasjoner gjør at vi over 20 år senere fremdeles hjelper virksomheter med å ta gode beslutninger og drive kontinuerlig forbedring.

Virksomheter som innfører Qualisofts styrings- og kvalitetssystemer får et verktøy som ivaretar alle aktiviteter, regler og krav en organisasjon må gjennomføre for å oppnå strategien sin.

I tillegg til software og verktøy trenger du mennesker for å lykkes med endring og forbedring. Vi er derfor opptatt av menneskenes atferd i organisasjoner, og vi bidrar med implementering og interne omstillinger på alle nivå i din bedrift. Vi fokuserer på sammenhengen mellom strategiske beslutninger og arbeidsrutiner i alle prosesser. Våre konsulenter er derfor en viktig støttespiller for ledere som ønsker en rød tråd fra strategisk beslutning til handling i alle ledd.

Våre ansatte

Qualisoft hjelper virksomheter med å oppnå:

 • Mer effektive prosesser
 • Oversikt over alle kritiske prosesser og hvem som utfører dem
 • Definerte roller med ansvar
 • Oversikt over alle IT-applikasjoner, hvor de benyttes og hva de er integrert med
 • Ett system for all intern kunnskap om din virksomhet
 • Raskere dokumentasjon av samsvar med myndighetskrav
 • Enklere og raskere sertifisering
 • Bedre kvalitets- og forbedringskultur

 

Kort sagt leverer vi tre tjenester:

PROGRAMVAREN QUALIWARE:
Ett system for hele virksomhetens strategier, prosesser og applikasjoner. Qualiware er utgangspunktet for alle produktleveranser, enten det er styringssystemer, kvalitetssystemer, ISO-sertfisering eller applikasjonsforvaltning.
Mer om QualiWare

SPESIALISERTE KONSULENTER:
Qualisofts rådgivningsmetode sørger for at det blir best mulig samhandling mellom softwaren og mennesker. Våre konsulenter jobber aktivt for å trekke ut informasjon om kundens virksomhet, arbeidsprosesser og kultur slik at de ansatte kjenner seg igjen i systemet og sørger for en sammenheng mellom strategi og handling.
Mer om konsulenttjenester

KURS OG SERTIFISERINGER:
Med Qualisofts kurs får du den kompetansen du trenger for å aktivt delta i forbedringsarbeidet i din virksomhet. Våre kurs strekker seg fra ren opplæring i QualiWare til lederkurs og personalledelse. Dette innebærer blant annet kvalitetsstyring, virksomhetsstyring, prosessforbedring, prosessledelse, endringsledelse m.m.
Våre kurs

Vi realiserer gevinster

Qualisoft tilbyr enklere og raskere tilgang til informasjon om egen virksomhet gjennom grafiske navigerbare modeller. Med programvaren QualiWare utvikler kunden selv sitt modellbaserte operasjonelle styringssystem, ofte med prosessarkitektur som en av innfallsvinklene. Verktøyet er web-basert, og gjøres tilgjengelig via virksomhetens intranett.

Over 200 norske private og offentlige kunder med over 100.000 brukere benytter Qualiware som sitt prosessorienterte styringssystem. Våre referanser inkluderer virksomheter innen varierte størrelser og fagområder.

Vårt mål er at våre kunder skal jobbe smartere og bli mer effektive. Derfor jobber våre konsulenter aktivt for å få på plass en forbedringskultur som oppleves positivt for organisasjonen.

Dette er vi flinke på:

 • Strategisk rådgivning og analyse
 • Organisasjonsutvikling
 • Virksomhetsarkitektur
 • Applikasjons- og informasjonsforvaltning
 • Prosjektledelse
 • Implementering av endring og forbedringskultur
 • Prosesskartlegging og -forbedring
 • Fasilitering og modellering
Enabling Positive Change

Copyright © Qualisoft 2019