Business management systems

Få strategisk og operasjonell beslutningsstøtte med virksomhetsarkitektur og prosessorienterte styringssystemer. Programvaren QualiWare gir deg ett system for styring, kontroll og compliance.

Case

QualiWare som styrings- og kvalitetsystem

Si farvel til manglende oversikt og ineffektive prosesser. Med et styringssystem basert på QualiWare får du oversikten og innsikten du trenger for å ta gode beslutninger for hvordan virksomheten skal endres og utvikles.

Revisjoner blir både enklere og raskere samtidig som dere slipper å drukne i dokumenter og prosedyrer.

QualiWare brukes til:

 • Avvik- og forbedringssystem
 • Risikostyring
 • Samsvar med myndighetskrav
 • Prosessforbedring (mer effektive prosesser)

Produktbrosjyrer og teknisk dokumentasjon

Fordeler med QualiWares software:

 • Web-grensesnitt. Alle ansatte kan få tilgang via intranettet.
 • Tilgangskontroll – den enkelte får bare se det som er relevant for hans/hennes roller
 • Du kan modellere direkte i systemet, og det kan gjøres tilgjengelig for alle som trenger det like etter.
 • Beslutningstakere kan se, analysere og administrere alle aspekter av virksomheten gjennom ett brukergrensesnitt.
 • Ett verktøy for å måle og kontrollere gapet mellom hvordan virksomheter, prosesser, informasjon og applikasjoner ser ut i dag og hvordan de kan endres og utvikles i fremtiden.
 • Versjonsstyring og versjonskontroll.
 • Bruksstatistikk. Se enkelt hvem som bruker hva i systemet – så ser du om implementeringen fungerer

Enklere og raskere ISO sertifisering

Skal din virksomhet ISO-sertifiseres?
Den nye ISO-standarden har en risikobasert tilnærming som grunnlag for styringssystemet, og fremover er det planlegging og kontroll av endringer og omstillinger som vil bli vektlagt. Dette inkluderer også krav til endringer i prosessene.

Hvis du bruker verktøy som Visio og PowerPoint vil du oppleve store utfordringer når du skal gjennomføre endringer i prosessdiagrammer.

QualiWare har i mange år hatt denne ISO-funksjonaliteten klar, og tilbyr et objektorientert system som er enkelt å vedlikeholde og sørger for at din virksomhets ISO-sertifisering blir enklere og rimeligere. Ikke bare i år, men også i årene som kommer. 

Helhetlig programvare for alle typer kvalitets- og styringssystemer

QualiWare er et verktøy for prosessmodellering, organisasjonsmodellering, samsvars- og ansvarsbeskrivelse. Med QualiWare kan virksomheter drive kontinuerlig forbedringer samtidig som de ivaretar lover, forskrifter og standarder. Systemet sørger også for at den enkelte ansatte finner det de trenger for å utføre arbeidsoppgavene sine.

Med en dynamisk software, våre konsulenter og anerkjente metoder hjelper vi virksomheter med å ta gode beslutninger.  

Nærmere 200 større norske virksomheter benytter i dag QualiWare som sitt styringssystem. Blant dem er DNB, Statnett, Statens Vegvesen, Wintershall, SR-Bank og Helse Vest.

QualiWare - enabling positive change

QualiWare leverer en programpakke som bistår virksomheter må å skape innsikt og oversikt. 

Les mer hos QualiWare.com 

 

Mer informasjon:

Våre spesialiserte og sertifiserte konsulenter hjelper deg å lykkes
QualiWare benyttes også til virksomhetsarkitektur
Produktbrosjyrer og teknisk dokumentasjon
Bli en ressurs i din organisasjon – meld deg på kurs
Bli bedre kjent med programvaren hos QualiWare.com

 

Terje Haugland, Qualisoft
 • Terje Haugland

 • Product Manager
 • Mob: +47 905 45 714
 • E-post
Enabling Positive Change

Copyright © Qualisoft 2021