Innspilte webinarer fra Qualisoft

Hva er nytt i QualiWare 10.3?

Denne filmen gir en kort gjennomgang av hva som er nytt i QualiWare 10.3.

 

Virksomhetsarkitektur og styringssystem med QualiWare

Kan kvalitetssystemer og virksomhetsarkitektur med QualiWare leve sammen? I denne filmen forklarer Terje Haugland hvorfor virksomhetsarkitektur er viktig og hvordan det forholder seg til styringssystemer.

 

Webinar: Architected for Digital

- april 2020 - 

Why is it that many, if not most, efforts to become agile and innovative are huge failures? It is due to a lack of understanding of the complexity at hand. Enterprises who want to be serious about being digital must embrace new ways of thinking about digital architecture, and bring in new kinds of architects.

 

Webinar: Bærekraft integrert i styringssystemet

- april 2020 - 

Har din bedrift en bærekraftsprofil? Hvis ikke bør du begynne å bygge den nå. Alt tyder på at kravene for miljø og utslipp vil bli strengere i tiden som kommer; tiden er inne for å jobbe proaktivt, ikke reaktivt. I QualiWare har vi mulighet til å skape det helhetsbildet som kan være avgjørende for å lykkes med å implementere bærekraft som en helhetlig del av virksomheten. Dette gir mulighet til å lettere lokalisere negative fotavtrykk men også nye muligheter og positive håndavtrykk.

 

Qualisofts webinarserie om fremtidens styringssystemer.

Webinar 1: Ta kvalitetssystemet ut av blindgata

I dette webinaret går vi gjennom noen av de endringene som i dag preger mange kvalitets- og styringssystemer. Vi ser også nærmere på hva du kan gjøre for å løfte et reaktivt styringssystem til å ble et verktøy som lukker gapet mellom strategi og utførelse og som dermed bidrar til beslutningsstøtte.

 

Webinar 2: Kundereisene inn i styringssystemet

Lær mer om customer journey maps. I dette webinaret får du en god forståelse av hva en kundereise er, hva du kan bruke kundereise til, hvordan du analyser din virksomhet for å få til god endringsprosjekter.

 

Webinar 3: Business Capability Model

I dette webinaret lærer du mer om Business Capability Model. Blant annet hvordan du kan uttrykke strategien gjennom capabilities og hvordan disse henger sammen med resten av strukturen. 

 

Webinar 4: Modellering av automatiserte prosesser

De fleste as-is styringssystemer inneholder kun manuelle aktiviteter. Men hvor og hvordan skal du da beskrive de automatiserte aktivitetene? Svaret er QualiWare. 
I dette webinaret viser vi deg hvordan du med QualiWare enkelt kan beskrive de 3 nivåene for automatisering: RPA - Integrasjon - Helautomatisk.

Webinar 5: Informasjon om virksomheten - din mest verdifulle eiendel

Få kontroll over informasjonen om egen virksomhet - det forbedrer prosessene, gir et bedre beslutningsgrunnlag og kutter kvalitetskostnader. I dette webinaret lærer du blant annet hvordan du enkelt med QualiWare kan kartlegge informasjon for å analysere hvor du har forbedringspotensial, samt forene fagfeltene rundt informasjon og kvalitet til felles innsats rundt forbedring.

Enabling Positive Change

Copyright © Qualisoft 2021